آزمونهای زبان اسپانیایی

معرفی آزمون DELE زبان اسپانیایی

آزمون DELE که کوتاه شده عبارت Diplomas de Español como Lengua Extranjera  می‌باشد، معتبرترین آزمون بین‌المللی برای سنجش مهارت و تسلط بر زبان اسپانیایی است که دیپلم آن توسط موسسه سروانتس و از جانب وزارت آموزش، فرهنگ و ورزش اسپانیا اعطا می‌گردد.

دیپلم DELE دارای اعتبار جهانی است و فاقد تاریخ انقضا می‌باشد. داوطلبان در صورت کسب ۶۰ نمره از ۱۰۰ نمره در آزمون قبول می‌شوند.

در حال حاضر تنها مرکز معتبر برای برگزاری آزمون DELE در ایران کانون زبان ایران است که به نمایندگی از موسسه سروانتس این آزمون را برگزار می‌کند.

آزمون DELE در ۶ سطح برگزار می‌شود که این سطوح مطابق استاندارد اتحادیه اروپا به صورت زیر می‌باشد:

·         A1 و A2 سطوح مبتدی

·         B1 و B2 سطوح متوسطه

·         C1 و C2 سطوح پیشرفته

ساختار آزمون DELE

در آزمون DELE به طور کلی در چهار بخش اصلی زبان، مهارت‌های زبان اسپانیایی داوطلبان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

·         مهارت خواندن (درک مطلب)

·         مهارت نوشتاری

·         مهارت گفتاری

·         مهارت شنیداری

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان