دوره های زبان فرانسه

دپارتمان فرانسه

دوره های زبان فرانسه

دوره های آموزشی
در کلاسهای گروهی کتاب Mobile آموزش داده می شود. هرکتاب شامل یک سطح است که در سه ترم آموزش داده می شود. آموزشگاه زبان پردیسان برای اینکه زبان آموزان نهایت استفاده را از مطالب آموزش داده شده در کلاس ببرند سعی کرده با نفرات محدود کلاس ها را برگزار نماید.
Mobile 1(A1): در سه ترم هرم شامل ۲۸ جلسه
Mobile 2(A2): در سه ترم هرم شامل ۲۸ جلسه
Le Nouveau rond-point (B1): در چهار ترم هرم شامل ۲۸ جلسه
Le Nouveau rond-point (B2): در چهار ترم هرم شامل ۲۸ جلسه

دوره های خصوصی
متقاضیانی که قصد مهاجرت به فرانسه و یا کشورهای فرانسه زبان را دارند و زمان کمی برای یادگیری داشته و یا نمیتوانند بنا به دلایلی در کلاسهای گروهی شرکت نمایند، میتوانند با انتخاب کلاسهای خصوصی در روزها و ساعاتی که خود در نظر دارند از کلاسها با مزیت تک نفر بودنو استفاده کامل از محضر استاد استفاده نمایند. مزیت دیگری که کلاسهای خصوصی دارد این است که با وجود اینکه متد آموزشگاه کتاب Mobile می باشد، زبان آموز می تواند با متد مورد نظر خود، زبان فرانسه را بیاموزد.

نحوه برگزاری دوره

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزها

سانس های برگزاری

گروهی: حداقل ۶ حداکثر ۱۴ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج

فرد

جمعه

صبح ها: (۱۰:۴۵-۹) (۱۲:۴۵-۱۱)

  عصرها: (۱۵:۴۵-۱۴) (۱۷:۴۵–۱۶)

(۱۹:۴۵-۱۸) (۲۱:۴۵-۲۰)

جمعه ها: صبح ۹ الی ۱۳

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان