PET آزمون

دپارتمان انگلیسی

PET آزمون

اين آزمون برای افرادی كه مي توانند انگليسی گفتاری و نوشتاری در سطح متوسطه به كار ببرند طراحي شده است. اين آزمون هر ساله در بيش از ۸۰ كشور و با شركت ۷۰۰۰۰ داوطلب برگزار مي گردد. PET در سطح ۲ آزمونهاي كمبريج قرار دارد.
قبولي در اين سطح نشان گر اين است كه زبان آموز مهارت های زبانی لازم برای تعامل در موقعيت های مختلف كاری و اجتماعی را در یک جامعه انگليسي زبان داراست. همانند ديگر امتحانات كمبريج، PET چهار مهارت اصلی خواندن، نوشتن، درک مطلب و مهارت بيانی، به همراه دانش لغت و گرامر زبان انگلیسی را شامل مي شود.

آزمون PET شامل سه دفترچه: Reading and Writing ,Listening و Speaking مي باشد. نمره آزمون های Reading و Writing مجموعاً ۵۰% نمره آزمون نهایی در حالی كه آزمون های Speaking و Listening هر كدام ۲۵% نمره آزمون را شامل مي شود.

امتحان اول: READING & WRITING (مدت زمان ۱ ساعت ۳۰ دقيقه)

Reading – ميزان توانایی درک اطلاعات از علایم و مقالات عمومی داوطلبين در اين آزمون سنجيده مي شود. داوطلبين توانایی خود را در استخراج اطلاعات از متون كوتاه به همراه درک نظر نويسنده و تأثير آنها روی خوانندگان جامعه هدف مورد ارزيابي قرار مي دند.
Writing – داوطلبين بايد قادر باشند تا موقعيت ها، نظرات و رويداد ها را شرح داده و بنويسند.

امتحان دوم: LISTENING (مدت زمان ۳۰ دقيقه)

داوطلبين توانایی شان را در استخراج اطلاعات از مكالمات ضبط شده با سطح دشواری متفاوت نشان مي دهند.

امتحان سوم: SPEAKING (مدت زمان حدود ۱۱ دقيقه)

اين آزمون به صورت دو نفره اجرا مي شود. دو ممتحن بيان شفاهی داوطلبين، كه بايد قادر به درک و پاسخ صحيح باشند، را مورد ارزيابی قرار می دهند.

اين امتحان شش بار در سال در تاريخ های از پيش تعيين شده در ماه های مارس، می، ژوئن (دو بار)، نوامبر و دسامبر برگزار مي شود. امتحان PET تنها در ۲۴۰۰ مركز رسمی امتحانی دانشگاه كمبريج در بيش از ۱۳۰ كشور دنيا انجام مي شود.  براي ثبت نام داوطلبين بايد حداقل ۱۰ هفته زودتر از تاريخ امتحان اقدام كنند.

در تمای شعب آموزشگاه زبان پردیسان آزمون PET به صورت آزمایشی برگزار می گردد. لذا می توانید جهت شرکت در آزمون با یکی از شعب پردیسان در تماس باشید.

مشاوره و تعیین سطح رایگان