آزمون های زبان ترکی استانبولی

دپارتمان ترکی استانبولی

آزمون های زبان ترکی استانبولی

آزمون های Tömer  و TYS

مدرک زبان ترکی استانبولی که برای ثبت نام در دانشگاه ها و جهت کار در ترکیه مورد نیاز می باشد مدرک آزمون Tömer  و TYS می باشد. آزمون Tömer نسبت به آزمون TYS دشوارتر و نیاز به سطح بالاتری از تسلط به زبان ترکی را نیازمند است به این دلیل زبان آموزان برای شرکت در این امتحان نیاز به آمادگی بالاتری دارند.

آزمون Tömer  به شکل حضوری (Paper Base) و یا غیر حضوری (Internet Base) توسط دانشگاه های مختلف مانند آنکارا، قاضی و… انجام می گیرد ولی متاسفانه در ایران شرکت در این آزمون تقریبا عملی نیست و داوطلبان باید جهت شرکت به دانشگاه مربوطه مراجعه نمایند  این در حالی است که این آزمون در فواصل زمانی کوتاهی در ترکیه برگزار می گردد.

مشاوره و تعیین سطح رایگان