دوره های زبان آلمانی

دپارتمان آلمانی

دوره های زبان آلمانی

آشنایی با دوره

گروه آموزشی پردیسان برای بزرگسالان و نوجوانان دوره های مختلف آلمانی در سطوح A1 تا B2 را ارائه و آزمون های رسمی و بین المللی مؤسسه گوته را با هماهنگی و نیاز زبان آموز برگزار می کند. همچنین آموزشگاه پردیسان با برگزاری دوره های آموزشی برای مدرسین نیز تلاش دارد کیفیت تدریس زبان آلمانی را ارتقاء دهد. آموزش زبان آلمانی برای تمامی کسانی که به آموزش زبان و یادگیری زبان اهمیت می دهند از درجه بالایی برخوردار است.

نحوه برگزاری دوره

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزها

ساعات برگزاری

گروهی: حداقل ۶ حداکثر ۱۴ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج

فرد

جمعه

صبح ها: (۱۰:۴۵-۹) (۱۲:۴۵-۱۱)

  عصرها: (۱۵:۴۵-۱۴) (۱۷:۴۵–۱۶)

(۱۹:۴۵-۱۸) (۲۱:۴۵-۲۰)

جمعه ها: صبح ۹ الی ۱۳

مشاوره و تعیین سطح رایگان