منابع زبان آلمانی

دپارتمان آلمانی

منابع زبان آلمانی

منابع و سطوح آموزشی زبان آلمانی

  1. سطح (A1) مبتدی: این دوره طی دو کتاب Menschen A1.1 & A1.2  تدریس می شود که پس از پایان دوره زبان آموز قادر به مکالمات ساده روزمره ، خواندن، درک مطلب و  نگارش متون ساده به زبان آلمانی و بطور کلی انجام امور شخصی خود در آلمان خواهد بود.
  2. سطح (A2) متوسط: این دوره طی دو کتاب Menschen A2.1 & A2.2  تدریس می شود که در تکمیل و ادامه دوره قبل منجر به تقویت مکالمه زبان آموز و درک مطلب متون پیچیده تر و نگارشی پیشرفته تر خواهد شد.
  3. سطح (B1): این سطح را می توان شروع سطوح پیشرفته زبان آلمانی دانست که حداقل مدرک قابل قبول برای اخذ پذیرش دانشگاهی است. این سطح دارای سه کتاب B1.1 & B1.2 که از سری کتابهای Menschen و کتاب سوم B1+ از سری کتب انتشاراتSicher  می باشد. پس از پایان این دوره زبان آموز قادر به انجام مکالمه ای روان، نگارش پیشرفته و درک مطلب متون پیچیده خواهد بود. این سطح از زبان آلمانی برای ورود به محیط تحصیلات عالی در کشور آلمان و همچنین ورود به بازار کار آلمان الزامی است.
  4. سطوح B2  تا C1  جزء بالاترین سطوح زبان آلمانی می باشند و با کتب Sicher  تدریس می گردد.
مشاوره و تعیین سطح رایگان