زبان آموز گرامی! با سلام به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی آموزشگاه و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به شما عزیزان، خواهشمند است نظرات خود را در خصوص موارد زیر واقع بینانه و به دور از هرگونه احساس گرایی مرقوم بفرمائید تا بتوانیم خدمت بهتری در این راستا به شما ارائه نمائیم.

لطفاً شعبه ای که در آن کلاس داشته اید را انتخاب نمایید.