راه اندازی پورتال اطلاع رسانی اینترنتی

مشاهده نمرات ترم

راه اندازی پورتال اطلاع رسانی اینترنتی

زبان آموزان محترم می توانند با استفاده از کد ملی و رمزی که از آموزشگاه دریافت میکنند وارد پورتال شده و نمرات و کارنامه خود را دریافت نمایند.

امکانات پورتال:

به اشتراک گذاشتن این مطلب