شروع ثبت نام تابستان 95

مطابق با تقویم آموزشی مصوب هیات مدیره گروه آموزشی پردیسان پیش ثبت نام و ثبت نام تمامی دوره های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان از مورخ 27/02/95 در تمامی شعب آغاز شد. [...]

اردوی آموزشی ـ تفریحی پل طبیعت به زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان و نوجوانان

ساعت حرکت 9 و بازگشت ساعت 14:30 از مقابل شعبه می باشد. در طول کل مسیرها به زبان انگلیسی در رابطه با موضوعات مختلف بحث و گفتگو می شود و در عین حال در مکان های مناسب جهت بازی و سرگرمی توقف صورت می گیرد. [...]