شروع تکمیل ظرفیت کلاس ها و ثبت نام در دوره ها؛ [...]